مزایده و مناقصه

مزایده :

 

مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی شرکت پیوند گلستان ( نوبت دوم )

مزایده عمومی فروش اقلام و وسائط نقلیه مازاد بر نیاز و ضایعاتی مجتمع ( شرکت سیمان تهران )

مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی شرکت سیمان نهاوند

 

مناقصه :

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید غذای آماده شرکت سیمان هگمتان ( نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی بکارگیری یک دستگاه جرثقیل ۲۰ تنی در کارخانه شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) ( نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات کامل کیسه گیری و بارگیری در بارگیرخانه خط I , II کارخانه سیمان هگمتان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه کننده خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
و بکارگیری خودروهای استیجاری برای امور جاری شرکت سیمان هگمتان

 

 

 

 

مناقصه نوبت دوم سوریس ایاب و ذهاب ( نوبت دوم )  شرکت پیوند گلستان 

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین نیرو حفاظت فیزیکی صنایع سیمان گیلان سبز

 

فراخوان :

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران نوبت دوم جهت خردایش سنگ در آسیاب سنگ شکن شهدا مجتمع صنعتی سیمان تهران