آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات تجهیزات فیلتراسیون در کارخانه سیمان هگمتان (سهامی عام) ( نوبت دوم )

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات تجهیزات فیلتراسیون در کارخانه خود را به مدت ۱۲ ماه و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، ازطریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵  به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد ریال) به صورت چک صیادی (با ارائه برگه ثبت در سامانه صیاد، مطابق با نمونه مندرج در اسناد مناقصه) و یا فیش واریزی می باشد.

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۶/ ۹ /۱۴۰۱  تا ۱۴۰۱/۹/۱۴ به سایت www.HegmatanCement.com و جهت هماهنگی در خصوص بازدید از محل انجام عملیات به آدرس های زیر مراجعه نمایند:

۱)‌ دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌
تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

۲)‌ کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

                                                                                                              روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه فیلتراسیون

قرارداد فیلتراسیون