آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات کامل کیسه گیری و بارگیری در بارگیرخانه خط I , II کارخانه سیمان هگمتان (به صورت حجمی)

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد «انجام عملیات کامل کیسه گیری از چهار دستگاه روتاری پکر در بارگیرخانه خط I , II کارخانه خود و بارگیری سیمان پاکتی بر روی کامیون» را برای مدت یک سال، به صورت حجمی و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال) به صورت چک صیادی ثبت شده (با ارائه گواهی ثبت در سامانه صیاد) می باشد.

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۲۳/ ۰۲ /۱۴۰۲  تا ۰۲ / ۰۳ /۱۴۰۲ به سایت www.HegmatanCement.com مراجعه نمایند.

۱)‌ دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌

تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

 ۲)‌ کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

 

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه

پیش نویس مناقصه