هیئت مدیره

اعضای محترم هئیت مدیره سیمان هگمتان

جناب آقای فرشاد فیروز جائی کاردر

 نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

جناب آقای محمد  امین زاده 

عضو هئیت مدیره

جناب آقای بابک دل زنده

عضو هئیت مدیره

جناب آقای مهدی قاسمی

رئیس عضو هئیت مدیره

جناب آقای داود مشهدی ابوالقاسم اصفهانی
عضو هیئت مدیره

 

 

 

نام و نام خانوادگی به نمایندگی از تاریخ انتصاب وضعیت سمت سمت در شرکت سن تحصیلات رشته تحصیلی میزان سابقه حقوق به میلیون ریال
محمد  امین زاده پریفاب اسفند ۱۴۰۱ غیر موظف عضو هیئت مدیره —  ۳۹ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ۱۶  
فرشاد فیروز جائی کاردر سیمان تهران شهریور۱۴۰۱ موظف نایب رئیس هیئت مدیره سرپرست ۵۱ کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی ۲۵
بابک دل زنده سیمان پیوند گلستان شهریور۱۴۰۱ غیر موظف عضو هیئت مدیره —–  ۴۹ کارشناسی مهندسی شیمی ۲۳  
داود  مشهدی سیمان ایلام شهریور۱۴۰۱ غیر موظف عضو هیئت مدیره —– ۵۲ ;کارشناسی مهندسی مکانیک ۲۸  
مهدی قاسمی سیمان گیلان سبز شهریور۱۴۰۱ غیر موظف رئیس هیئت مدیره —— ۴۳ کارشناسی ارشد حسابداری ۱۷
  حق حضور اعضا غیر موظف به ازاء هر جلسه و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ۲۰ میلیون ریال بصورت ناخالص

کمیته ریسک :

مشخصات اعضا کمیته ریسک شرکت به شرح جدول زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت عضویت در هیئت مدیره تحصیلات تجربه کاری
رشته تحصیلی آخرین مدرک
عقیل فرهنگیان مسئول و دبیر کمیته حسابداری کارشناسی ارشد ۱۴ سال
فرشاد فیروز جائی کاردر عضو کمیته * مهندسی شیمی کارشناسی ارشد ۲۵ سال
مرتضی کاظمی عضو کمیته _ مهندسی برق  کارشناسی ارشد ۱۹سال
محمدرضا  مشکوه عضو کمیته اقتصاد نظری کارشناسی ۲۴ سال
فردین سلیمانی عضو کمیته حسابداری کارشناسی ۲۳ سال

 

کمیته انتصاب :

مشخصات اعضا کمیته انتصاب شرکت به شرح جدول زیر می باشد :

 

نام و نام خانوادگی سمت عضویت در هیئت مدیره تحصیلات تجربه کاری
رشته تحصیلی آخرین مدرک
علی اصغر گرشاسبی نایب رئیس هیئت مدیره * مهندسی برق قدرت کارشناسی ۲۸سال
فرشاد فیروز جائی کاردر سرپرست و رئیس هیئت مدیره * مهندسی شیمی کارشناسی ارشد ۲۵سال
بابک دل زنده عضو هیئت مدیره * مهندس شیمی کارشناسی ۲۳ سال

 

 

 

رویه حاکمیت شرکتی در شرکت سیمان هگمتان