روزهای خاکستری سیمان

 

 

 

 

فرصت را غنیمت شمرده تا صادرات سیمان و کلینکر را رونق دهیم ، شاید که با افزایش نرخ ارز بتوانیم راهبری جهت دار و راهنمای مناسبی باشیم .

پیشنهاد ایجاد سامانه های بارگیری سیمان در نقاط صفر مرزی و یا در بنادر آزاد کشور میتواند راهکاری مناسب،  بمنظور صادرات متمرکز سیمان و کلینکر مطرح و اجرا گردد ، کما اینکه در طی ده سال گذشته استقرار و تامین سیستم های پرکن جامبوبگ در کارخانجات سیمان کشور ، حجم صادرات سیمان Bulk کارخانجات را رنگ و بوئی تازه بخشید و کنترل سرعت مطمئنه فروش را به همراه داشت تا اینکه دست بر قضا روزهای خاکستری سیمان از راه رسید و کاهش حجم تولیدات را به همراه آورد.

اما شاید با اتفاقات متعدد منطقه ای در خصوص بازسازی زیرساختهای آبادانی کشورهای همسایه ، خود دلیلی بر ارتقاء فروش سیمان تولیدی کشورمان باشد ، علاوه بر آن، صنعت سیمان ایران ، ثبت تجربه بسیار مناسب و ارزنده ایجاد سامانه  بارگیری سیمان به ظرفیت ۱۰۰۰ تن در روز ، در استان زرنج افغانستان شهر نیمروز را در کارنامه خود دارد که می توان با الگو سازی طرح مذکور نسبت به بالابردن سطح کمی و کیفی آن و کاربرد در سایر مناطق کشور و یا حتی در دیگر کشورهای همجوار و همسایه خود اقدام نمود تا بتوان رکود حاکم بر فروش سیمان تولیدی را مرتفع و با میزان نقدینگی و سرمایه گذاری منطقی و معقول  پایگاههای بارگیری دیگری را در گستره مناسبی تعمیم بخشید که آن نیز حاصل تعامل سازنده بین مدیران کارخانجات و خریداران و یا حتی سرمایه گذاران این بخش از صنعت میباشد ، که ایده آن را نیز میتوان به وفور در عملیات استراتژیک تولید و فروش سیمان و مواد معدنی در کشورهای اروپایی و آمریکایی مشاهده نمود.

و اما در این بین ، افزایش فروش و توزیع  بیشتر سیمان را نیز میتوان در  سواپ سیمان بین کارخانجات  به جهت تسریع در واگذاری محصول به مشتریان خارجی تسهیل نمود،  و آن میسر نمی گردد مگر با همفکری مدیران سیمان در یک فضای مشترک فکری و به دور از رقابتهای صنفی  تا شاید علاوه بر بازاریابی دقیق و منسجم ، راهکارهای نوینی بمنظور  رسیدن  به روزهای رنگی صادرات سیمان به منصه ظهور رسیده و پتانسیل  بالقوه موجود صنعت سیمان به فعل تبدیل گردد .

امیر مکی- بهینه سازان سیمان پویا

http://simankhabar.ir/?p=14627

 روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان