سیمان پرتلند پوزولانی:

در سیمان پوزولانی ، ماده پوزولانی حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ درصد وزنی سیمان پوزولانی را تشکیل میدهد. این سیمان برای مصارف عمومی، در ساخت ملات یا بتن مصرف و با نشان (پ-پ) عرضه میشود. در سیمان پوزولانی ویژه ماده پوزولانی بیش از ۱۵ تا ۴۰ درصد وزنی سیمان مزبور را تشکیل می‌دهد و با نشان (پ-پ-و) عرضه میشود.

ویژگیها:

 .قیمت ارزان تر نسبت به سیمان معمولی 

.کاهش نسبت آب به سیمان.

. کاهش نفوذ پذیری در محیطهای حاوی املاح خورنده

. پایین بودن دمای هیدراتاسیون

. جذب قلیاییهای سیمان و افزایش دوام بتن در دراز مدت

 . امکان حمل بتن تولید شده با این سیمان در مسافتهای طولانی تر

. از نوع پوزولانی ویژه برای ساختن بتن های حجیم و مواردی که با شرایط تهاجم شیمیایی روبرو است استفاده میشود.

عدم کاربرد:

. در هوای سرد و یخ زدگی با احتیاط استفاده شود .

. برای کارهایی مانند نما کاری و کاشی کاری بعد از سیمان تیپ در اولویت دوم قرار دارد .