آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۴۰۲/۲۴، انتخاب پیمانکار برای آماده سازی، استخراج، دپو، بارگیری و حمل و تحویل مقدار تقریبی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیون) تن سنگ آهک از معادن مجاور کارخانه سیمان هگمتان

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد آماده سازی، استخراج، دپو، بارگیری و حمل و تحویل مقدار تقریبی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیون) تن سنگ از معادن مجاور کارخانه را به مدت ۲۴ ماه (دو دوره ۱۲ ماهه) و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵  به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد؛ پیشنهاد دهندگان لازم است از ارائه هر گونه چک (شخصی یا شرکتی) و اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت و سفته و ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار خودداری نمایند، در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت آنها فاقد اعتبار بوده و پاکت پیشنهاد قیمت آنها بازگشایی نمی‌گردد.

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۰۷/ ۰۹ /۱۴۰۲  تا ۱۵/ ۰۹/۱۴۰۲ به سایت www.HegmatanCement.com و جهت بازدید از محل انجام عملیات، در مهلت ذکر شده به آدرس کارخانه (مندرج در ذیل آگهی) مراجعه نمایند:

۱)‌ دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌

تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

 

۲)‌ کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه

پیش نویس قرارداد