آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، آماده سازی، استخراج، دپو، بارگیری و حمل و تحویل مواد معدنی – شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد آماده سازی، استخراج، دپو، بارگیری و حمل و تحویل مقدار تقریبی ۱،۹۰۰،۰۰۰  تن( یک میلیون و نهصد هزار تن)  سنگ آهک از معادن مجاور کارخانه را به مدت ۱۲ ماه و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، ازطریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱  به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه ۱۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سیزده میلیارد ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد).

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۱۶/ ۰۸ /۱۴۰۱  تا ۲۲ / ۰۸ /۱۴۰۱ به سایت www.HegmatanCement.com و جهت هماهنگی در خصوص بازدید از محل انجام عملیات به آدرس های زیر مراجعه نمایند:

۱)‌ دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌

تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

 

۲)‌ کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه

قرارداد