سیمان پرتلند آهکی PKZ

این سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۲۰و استاندارد اروپاEN-1971-1 تولید می گردد و حاوی درصد مناسبی از سنگ آهک ویژه به همراه سنگ گچ وحداقل ۸۰ درصد کلینکرسیمان پرتلند می باشد.

ویژگی :

  •  قیمت ارزان تر نسبت به سیمان معمولی.
  • کاهش نسبت آب به سیمان.
  • قابلیت پمپ نمودن مطلوب تر بتن تازه.
  • کاهش شوره زدن در بتن.

کاربرد :

سیمان پرتلند آهکی را می توان در تمامی موارد بجای انواع سیمان پرتلند معمولی استفاده نمود. همچنین نفوذپذیری بتن کاهش یافته و در نتیجه دوام بتن سخت شده حاوی این تیپ سیمان در برابر یخ زدن و آب شدن املاح یخ زا و عوامل شیمیایی بهبود می یابد.

عدم کاربرد :

·         بتن ریزی با این  نوع سیمان در هوای سرد نیاز به دقت بیشتری دارد.