سیمان پرتلند نوع ۵

سیمان ضد سولفات یا نوع ۵ سیمانی است که در آن درصد فاز C3A  حداکثر  ۵  می‌باشد.

ویژگی :

خاصیت قوی ضد سولفات و درجه هیدراتاسیون پایین.

مزایای بتن ساخته شده از سیمان تیپ ۵

·         مقامت مناسب در مقابل واکنش‌های مخرب آلکالی سیلیکاتی به دلیل LOW Alkaliبودن.

·         مقاومت مناسب در مقابل خوردگی‌های سولفات و کلر.

·         گرمای هیدراتاسیون پایین در نتیجه کارایی بهتر در هوای گرم و بتن ریزی‌های حجیم.

·         ایجاد ترک کمتر در بتن به علت حرارات هیدراتاسیون پایین‌تر.

کاربرد :

·          برای سازه‌هایی که مورد حمله شدید سولفات‌ها قرار دارند مانند بتن‌هایی که در تماس با آب‌های زیر زمینی، پوشش کانال‌ها ، نهرها و پی بناها  قرار دارند و مواردی که نیاز به دمای هیدراتاسیون کم باشد و بتن ریزهای حجیم .