سیمان پرتلند تیپ ۲

 

 

این نوع سیمان، نوع مرغوب‌تری نسبت به تیپ یک بوده و به سیمان پرتلند اصلاح شده معروف است و  سیمانی است که در آن درصد فاز C3A حداکثر ۸ می باشد.

 ویژگی :

حرارت‌زایی (گرمای هیدراتاسیون) متوسط و خاصیت نسبی ضدسولفات و گیرش نسبتاً کند و مناسب جهت بتن‌ریزی درهوای گرم.

 مزایای بتن ساخته شده از سیمان تیپ دو :

·         مقاومت مناسب در مقابل خوردگی‌های توأم کلرو سولفات و کاهش خوردگی‌های آرماتور در بتن.

·         گرمای هیدراتاسیون پایین در نتیجه کارایی بهتر در هوای گرم و بتن‌ریزی‌های نسبتاً حجیم.

·         ایجاد ترک کمتر در بتن به علت گرمای هیدراتاسیون پایین.

·         مقاومت در مقابل واکنش های مخرب آلکالی .

·         افزایش دوام بتن به دلیل افزایش تدریجی و مستمر مقاومت‌ها.

 کاربرد :

 

 ·         در مصارف عمومی و محیط‌هایی که نسبتاً شوره‌زار بوده و حمله سولفات در حد متوسط باشد .

·         برای تولید لوله‌های بتنی آب ، کانال ها و  فاضلاب، پیاده‌روها و فونداسیون‌ها.

عدم کاربرد:

 مصرف این گونه سیمان برای سازه‌هایی که مورد حمله شدید سولفات‌ها قرار دارند مانند سازه‌های دریایی مجازنمی باشد