اطلاعیه‌ها

پس از دریافت فرم سهام و تکمیل آن خواهشمند است فرم را به شماره 66734515 فکس نمایید. 

برای دریافت اطلاعات در زمینه سهام می توانید به قسمت وضعیت سهام مراجعه کرده و با وارد کردن شماره عدد کد بورس خود اطلاعات در رابطه با سهامتان را دریافت نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه سهام می توانید با شماره تماس 66707338 نیز تماس حاصل فرمایید.