تاریخچه

 تاريخچه تاسيس شركت سيمان هگمتان

 

در عصر شكوفايي صنعت كشور و همگام با توسعه اقتصادي يكي از بزرگترين پرو‍ژه هاي صنعتي استان همدان با عنوان كارخانه سيمان هگمتان در تاريخ بيستم آبان ماه 1376 در يكصد كيلومتري شهر همدان در شهر قروه درجزين از توابع شهرستان رزن با ظرفيت توليد 2300 تن در روز و 690،000 تن كلينكر در سال به بهره برداري رسيد.

در اسفند ماه 1381 در راستاي اجراي برنامه سوم توسعه 83 % سهام دولتي متعلق به شركت احداث صنعت توسط سازمان خصوصي سازي از طريق مزايده به شركت سيمان تهران واگذار گرديد.

با برنامه ريزي و پيگيري هاي به عمل آمده در تاريخ 1382/03/27 سهام شركت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و برنامه اجراي دو طرح خط I   و احداث خط II  ، با هدف افزايش توليد و توسعه بازار در دستور كار قرار گرفت.

در سال 85 با راه اندازي طرح افزايش ظرفيت ، توليد شرکت از 2300 تن در روز به 3200 تن و در سال 87 با راخه اندازي طرح توسعه 3200 تن به 6600 تن افزايش يافت.

شركت سيمان هگمتان همواره با ارتقاء كيفيت محصولات توليدي با هدف حفظ و گسترش و توسعه بازار صادرات توانسته در سال 88 با ميزان 649،385 تن صادرات سيمان رتبه اول صادرات سيمان كشور را به خود اختصاص داده و در سال 89 نيز با صادرات 679،921 تن سيمان به عنوان تنها صادر كننده نمونه ملي كشور  انتخاب گرديد.

در حال حاضر شركت سيمان هگمتان با توليد 7000 تن در روز به عنوان يكي از بزرگترين توليد كنندگان سيمان كشور توانسته است همگام با آخرين دستاوردهاي صنعتي و تكنولوژي و همچنين با بهره گيري از امكانات نرم افزاري و سخت افزاري انواع سيمان خاكستري را توليد نموده و با استقرار سيستم مديريت يكپارچه (IMS)   همواره در راستاي بهبود مستمر كيفيت محصولات ، حفظ بازار فروش ، توسعه صادرات رفع نياز مشتريان و رضايت حداكثري آنان موفق باشد.