مناقصه خرید غذای گرم کارخانه

شرکت سیمان هگمتان درنظر دارد خرید غذای گرم کارخانه را به مدت ۱۲ ماه و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه , از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای , به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

تاریخ برگزاری مناقصه از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

محل تحویل اسناد مناقصه :

دفتر تهران : خیابان فردوسی , خیابان کوشک ( تقوی ) , بن بست انوشیروانی , پلاک ۶

تلفن : ۶۶۷۱۶۵۸۵ – ۶۶۷۲۷۸۱۶

کارخانه : همدان , شهرستان رزن , شهرستان قروه درجزین , بخش شاهنجرین

تلفن : ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

اسناد مناقصه :

آگهی مناقصه

پیش نویس قرارداد

شرایط مناقصه