ارتباط با ما

لطفا صبر کنید

 

 

تلفن های تماس  دفتر تهران :

واحد سهام : ۶۶۷۰۷۳۳۸

واحد بازرگانی داخلی :۶۶۷۳۴۸۹۳

واحد بازرگانی خارجی : ۶۶۷۱۶۷۸۰

واحد فروش ( همدان ) : (۰۸۱) ۳۸۲۰۰۸۴۲ -۳۸۲۰۰۸۴۷

واحد مدیریت :۶۶۷۱۶۵۸۵

 

شماره تماس های کارخانه : ۲۰-۳۶۳۳۷۳۱۶-۰۸۱

شماره فکس دبیرخانه کارخانه : ۳۶۳۳۷۵۰۹-۰۸۱