آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، آماده سازی، استخراج، دپو، بارگیری و حمل و تحویل مقدار تقریبی ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تن مواد معدنی – شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد آماده سازی، استخراج، دپو، بارگیری و حمل و تحویل مقدار تقریبی ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار)  تن مواد معدنی شامل مارن و شیل از معادن مجاور کارخانه را به مدت ۱۲ ماه و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱  به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ده میلیارد ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد؛ پیشنهاد دهندگان لازم است از ارائه هر گونه چک (شخصی یا شرکتی) و اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت و سفته و ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار خودداری نمایند، در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت آنها فاقد اعتبار بوده و پاکت پیشنهاد قیمت آنها بازگشایی نمی‌گردد.

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۲۳/ ۱۱ /۱۴۰۲  تا ۳۰ / ۱۱ /۱۴۰۲ به سایت www.HegmatanCement.com و جهت بازدید از محل انجام عملیات، در مهلت ذکر شده به آدرس کارخانه (مندرج در ذیل آگهی) مراجعه نمایند:

 

۱)‌ دفتر مرکزی:

 خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌ تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

۲)‌ کارخانه:

استان همدان، شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

 

                                                                                                                                          روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه

پیش نویس مناقصه