آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای آماده سازی، استخراج، دپو، بارگیری و حمل و تحویل مواد معدنی ( مارن و شیل )- شرکت سیمان هگمتان

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد آماده سازی، استخراج، دپو، بارگیری و حمل و تحویل مقدار تقریبی ۱٫۲۴۷٫۰۰۰ تن( یک میلیون و دویست و چهل و هفت هزار تن) مواد معدنی شامل مارن و شیل از معادن مجاور کارخانه را به مدت ۱۲ ماه و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
– زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر بر روی پاکات می باشد.
– میزان سپرده شرکت درمناقصه۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار میلیارد ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد.
علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۰۷/ ۰۸ /۱۴۰۱ تا ۱۸ / ۰۸ /۱۴۰۱ به سایت www.HegmatanCement.com و جهت بازدید از محل انجام عملیات، در مهلت ذکر شده به آدرس کارخانه مندرج در ذیل آگهی مراجعه نمایند:

۱)‌ دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶
۲)‌ کارخانه: استان همدان -شهرستان رزن – شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

                                                                                                                                         روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

 

آگهی مناقصه معدن

شرایط مناقصه معدن

قرارداد مناقصه معدن