آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید غذای آماده شرکت سیمان هگمتان

 

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد «تامین سه وعده غذای گرم روزانه» خود را برای مدت یک سال با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷  به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (متذکر می شود “ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار” مورد قبول نمی باشد).

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۰۸/ ۰۳ /۱۴۰۲  تا ۱۷ / ۰۳ /۱۴۰۲ به سایت www.HegmatanCement.com مراجعه نمایند.

 

آدرس‌ دفتر مرکزی شرکت سیمان هگمتان:

تهران، خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی(کوشک)، انتهای بن بست انوشیروانی، پلاک۶ ،  ‌تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

آدرس کارخانه سیمان هگمتان:

همدان، شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، شرکت سیمان هگمتان  تلفن: ۲۰-۳۶۳۳۷۳۱۶ (۰۸۱)

روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

 

آگهی مناقصه

پیش نویس قرارداد

شرایط قرارداد