آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی خطوط تولید شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

        شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی خطوط تولید کارخانه خود را به مدت ۱۲ ماه و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
– زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر بر روی پاکات می باشد.
– میزان سپرده شرکت درمناقصه۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (“ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار” مورد قبول نمی باشد).
علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۱۰/ ۰۹ /۱۴۰۱ تا ۲۳ / ۰۹ /۱۴۰۱ به سایت www.HegmatanCement.com و جهت هماهنگی در خصوص بازدید از محل انجام عملیات به آدرس های زیر مراجعه نمایند:

 

 

آدرس‌ دفتر مرکزی شرکت سیمان هگمتان:

تهران، خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی(کوشک)، انتهای بن بست انوشیروانی، پلاک۶ ،  ‌تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

آدرس کارخانه سیمان هگمتان:

همدان، شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، شرکت سیمان هگمتان  تلفن: ۲۰-۳۶۳۳۷۳۱۶ (۰۸۱)

روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

 

آگهی مناقصه نظافت خط

تقسیم بندی نظافت خط

شرایط مناقصه نظافت خط

پیش نویش مناقصه نظافت خط