راهنمای خرید

مشتریان گرامی

با سلام 

می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماسهای ۳-۳۸۳۸۷۵۰۱(۰۸۱) ارائه شده تماس حاصل فرمایید.

                                                                                                                             

                                                                                                                                      باتشکر

مـــــراحل خریــــــد سیمــــــان

 قیمت مصوب فروش  سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 

قیمتهای فروش انواع سیمان خاکستری تحویل در مقصد ( محل مصرف و یا انبار مصالح فروش ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ در کل کشور.

  • سیمان خاکستری فله تیپ ۲ و ۲۴۵-۱ هر تن نقدی                              ۱،۳۵۰،۰۰۰ ریال 

  • سیمان پاکتی خاکستری تیپ ۲ و ۴۲۵-۱ هر تن نقدی                           ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال 

نرخ فروش سیمان ۴۲۵-۱ و تیپ ۵ معادل ۳۰،۰۰۰ ریال بیشتر از تیپ ۲ می باشد . نرخ فروش سیمان ۳۲۵-۱ معادل ۳۰،۰۰۰ ریال و سیمان آمیخته با هر میزان افزودنی مجاز معادل ۵۰،۰۰۰ ریال کمتر از سیمان تیپ ۲ می باشد.

مـوسـسـات حـمـل و نـقـل کــارخــانـه سـیـمـان هـگـمتــان (به ترتیب حروف الفباء)

ردیف

شرکت حمل

تلفن دفتر

تلفن همراه

ردیف

شرکت حمل

تلفن دفتر

تلفن همراه

۱

آرمان بار

۲و۳۶۳۳۸۳۴۱

۰۹۱۸۳۱۸۶۶۱۸

۸

ره آورد

۷۴و۳۶۳۳۸۳۷۲

۰۹۱۸۱۱۲۶۱۲۱  

۲

باربان گسترماد

۶و۳۶۳۳۸۳۷۵

  ۰۹۱۸۱۱۱۳۱۰۸

۹

ساروج بار

۵۰و۳۶۳۳۸۳۵۰

۰۹۱۸۱۱۱۳۲۴۹

۳

پایه صخره

۷و۳۶۳۳۸۳۴۰

۰۹۱۸۳۱۲۰۱۵۷

۱۰

سیمین بار

۷۰و۳۶۳۳۸۳۶۰

۰۹۱۸۱۱۱۶۸۵۶

۴

پیشتازان

۵۵و۳۶۳۳۸۳۴۴

۰۹۱۸۱۱۱۵۶۷۱

۱۱

کوه وصحرا

۵۶و۳۶۳۳۸۳۵۴

۰۹۱۸۹۱۴۳۱۰۴

۵

حکمت بار

۶۴و۳۶۳۳۸۳۶۲

۰۹۱۸۱۱۱۱۰۶۲

۱۲

مختاران بار

۷۱و۳۶۳۳۸۳۶۹

۰۹۱۸۳۱۲۶۰۱۷

۶

راهیان الوند

۶۸و۳۶۳۳۸۳۶۷

۰۹۱۸۱۱۹۰۲۰۱

۱۳

وحدت آفرین

۶۶و۳۶۳۳۸۳۶۵

۰۹۱۸۳۱۲۰۲۱۷

 ۷ مهران شفق   ۵۸و۳۶۳۳۸۳۵۷ ۰۹۱۸۱۱۱۱۳۹۱   ۱۴

 دفتر پایانه 

۴۶و۳۶۳۳۸۳۴۵ ۰۹۱۸۳۰۷۶۳۷۱ 

آدرس دفاتر فروش

ردیف

دفتر فروش

آدرس

تلفن

فکس

۱

همدان

خیابان شکریه ـ نرسیده به برنامه و بودجه 

۰۸۱ ۳۸۳۸۸۷۵۰۱  ۲

۳۸۳۸۷۵۰۳  ۰۸۱

۲

کارخانه

رزن  شاهنجرین  کارخانه سیمان هگمتان

۰۸۱  ۳۶۳۳۷۲۷۷

۳۶۳۳۷۵۱۰  ۰۸۱

۳

تهران

خیابان فردوسی-خیابان کوشک-بن بست انوشیروانی-پ ۶

۰۲۱-۶۶۷۰۷۳۳۸

۰۲۱-۶۶۷۳۴۵۱۵

شماره حساب

ردیف

نوع حساب

بانک

شماره حساب

شماره شبا

۱  سپرده ملی منوچهری تهران  ۰۲۱۹۱۷۲۶۱۲۰۰۵  IR 870170000000219172612005
۲

سپرده

صادرات آرامگاه بوعلی

۲۰۷۳۲۸۹۱۴۰۰۴

IR980190000000207328914004

۳

سپرده

بانک تجارت تهران شعبه کوشک

۳۸۶۰۶۰۵۷۶

IR770180000000002446672579

۴ جاری بانک تجارت تهران شعبه کوشک ۲۷۵۲۰۹۰۱ IR340180000000000027520901 
۵ بانک ملت شعبه جهان نمای همدان  ۱۵۷۵۱۹۵۸۴۱ شماره روی کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۶۱۴۶۱۵۸
۶ جاری بانک تجارت شعبه بلوار بعثت  ۲۴۴۶۰۷۱۰۰۱

شماره روی کارت ۶۲۷۳۵۳۹۹۹۱۶۶۷۹۶۹

 

راهنمای خرید