تأمین کنندگان کالا – فروشندگان

دفاتر بازرگاني، واردكنندگان كالا، فروشندگان و... اطلاعات خود را ذيلاً درج نمايند
دارای نمایندگی فروش کارخانه های:
كارخانه داخلي يا كمپاني‌ خارجي یک
كارخانه داخلي يا كمپاني‌ خارجي دو
كارخانه داخلي يا كمپاني‌ خارجي سه
عمده خريداران قبلي و فعلي محصولات توليدی
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید