هیئت مدیره

اعضای محترم هئیت مدیره سیمان هگمتان

جناب آقای محسن رستمی 

رئیس هئیت مدیره 

 

جناب آقای علی اصغر گرشاسبی 

مدیر عامل و نایب رئیس هئیت مدیره

جناب آقای آرمان ثنائی

عضو هئیت مدیره

جناب آقای ناصر احمدی 

عضو هئیت مدیره

جناب آقای داود مشهدی
عضو هیئت مدیره

 

 

 

نام و نام خانوادگی به نمایندگی از تاریخ انتصاب وضعیت سمت سمت در شرکت سن تحصیلات رشته تحصیلی میزان سابقه حقوق به میلیون ریال
محسن  رستمی سیمان تهران خرداد ۹۷ غیرموظف  رئیس هیئت مدیره —  ۴۷ لیسانس حسابداری ۲۸  
آرمان ثنائی سیمان نهاوند مرداد ۹۸ موظف عضو هیئت مدیره معاون فنی و تولید ۵۰ لیسانس مهندسی شیمی ۲۶ ۱۲۸
ناصر  احمدی سیمان گیلان سبز خرداد ۹۷ غیرموظف عضو هیئت مدیره —–  ۴۷ فوق لیسانس مهندسی شیمی ۲۳  
داود  مشهدی سیمان ایلام خرداد ۱۴۰۰ غیرموظف عضو هیئت مدیره —– ۵۲ لیسانس مهندسی مکانیک ۲۵  
علی اصغر  گرشاسبی شرکت پریفاب آبان ۹۹ موظف مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مدیر عامل ۵۰ لیسانس مهندسی برق ۳۰ ۱۵۹
  حق حضور اعضا غیر موظف به ازاء هر جلسه و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ۲۰ میلیون ریال بصورت ناخالص

کمیته ریسک :

مشخصات اعضا کمیته ریسک شرکت به شرح جدول زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت عضویت در هیئت مدیره تحصیلات تجربه کاری
رشته تحصیلی آخرین مدرک
محسن رستمی رئیس کمیته * حسابداری لیسانس ۲۸ سال
علی اصغر  گرشاسبی عضو کمیته * مهندسی برق قدرت لیسانس ۲۸ سال
آرمان  ثنائی عضو کمیته * مهندسی شیمی لیسانس ۲۸ سال
محمدرضا  مشکوه عضو کمیته اقتصاد نظری لیسانس ۲۴ سال
عقیل فرهنگیان عضو و دبیر کمیته حسابداری فوق لیسانس ۱۳ سال

 

کمیته انتصاب :

مشخصات اعضا کمیته انتصاب شرکت به شرح جدول زیر می باشد :

نام و نام خانوادگی سمت عضویت در هیئت مدیره تحصیلات تجربه کاری
رشته تحصیلی آخرین مدرک
محسن رستمی رئیس هیئت مدیره * حسابدار لیسانس ۲۸سال
ناصر احمدی عضو هیئت مدیره * مهندسی شیمی فوق لیسانس ۲۳ سال
علی اصغر  گرشاسبی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره * مهندسی برق قدرت لیسانس ۲۸ سال

 

رویه حاکمیت شرکتی در شرکت سیمان هگمتان