آگهی مناقصه حمل داخلی شرکت سیمان تهران نوبت دوم

آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی

         شرکت سیمان تهران ـ سهامی عام در نظر دارد حمل داخلی هفتصد و بیست هزار (۷۲۰،۰۰۰) تن انواع مواد و تأمین ماشین­آلات مورد نیاز کارخانه­های سیمان تهران برای دوره ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

         متقاضیان می­توانند جهت کسب اطلاعات و دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت شرکت سیمان تهران به نشانی  www.tehrancement.co.ir مراجعه نمایند.  

 

شرکت سیمان تهران ـ سهامی عام