آگهی مناقصه نظافت خط تولید , معابر و ساختمانهای اداری

آگهی مناقصه شماره ۴/۱۴۰۰

شرکت سیمان هگمتان(سهامی عام)

 

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) در نظر دارد خدمات نظافت خطوط تولید، ساختمان‌های اداری و جنبی و خیابان‌های اصلی درون کارخانه و برف‌روبی و نمک پاشی جاده‌ها در فصل زمستان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

  • میزان سپرده شرکت در مزایده برابر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد) ریال می باشد.
  • در اولین جلسه کمیسیون معاملات پاکت‌های «الف» و «ب» واصله باز و رسیدگی می‌گردد و پس از تایید سوابق، پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کننده در جلسه بعدی کمیسیون، بازگشایی و تصمیم گیری می شود.
  • زمان تحویل پاکتها تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۲۶ /۰۷/۱۴۰۰، به دبیرخانه شرکت سیمان هگمتان در دفتر تهران و یا کارخانه به نشانی های زیر می باشد:
  1. دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک (شهید تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶

‌                  تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

  1. کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین

                  تلفن: ۲۰-۷۳۱۶ ۳۶۳۳  ۰۸۱

آگهی نظافت خط تولید

اسناد مناقصه نظافت خط

پیوست شماره ۱

پیوست شماره ۲

فرم پیشنهاد قیمت

قرارداد نظافت خط

 

                                                                                                    روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان