آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

آگهی مناقصه عملیات حفاظت و نگهبانی

شرکت سیمان تهران ـ سهامی عام در نظر دارد تأمین تعداد ۲۷ نفر نگهبان جهت انجام عملیات حفاظت و نگهبانی در مجموعه اماکن مربوطه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با مهلت ۲۷/۱۰/۱۳۹۹ به شرکت­های رتبه یک یا دو دارای مجوز نیروی انتظامی (شرکت­های انتظامی) واگذار نماید.

متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد به آدرس سایت شرکت سیمان تهران www.tehrancement.co.ir مراجعه نمایند.

                                                                                                                         شرکت سیمان تهران ـ سهامی عام