برگزاری مناقصه تامین نیرو ۱۳۹۹

 آگهی مناقصه

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

 

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد خدمات تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه سیمان هگمتان به تعداد حدود ۱۲۰ نفر کارگر ساده و ماهر برای خدمات بارگیرخانه، نظافت، تهیه غذا و سایر خدمات فنی و اداری مورد نیاز را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

علاقمندان جهت دریافت شرایط مناقصه می توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱  تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۵  به سایت www.HegmatanCement.com و یا یکی از آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

 

۱)‌ دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌

تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

۲) کارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستای شاهنجرین،

تلفن: ۲۰-۷۳۱۶  ۳۶۳۳  ۰۸۱

 

 مدارک مناقصه 

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی 

شرایط قرارداد تامین نیروی انسانی 

فرم پیشنهاد قیمت تامین نیروی انسانی 

شرایط خدمات تامین نیروی انسانی 

 روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان