اخبار

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 

 

♦️زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس میدان فردوسی، خیابان شهید تقوی (کوشک سابق)، انتهای بن بست شهید انوشیروانی، پلاک ۵ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

♦️دستور جلسه : 

–              استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

–              تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

–              انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

–              انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

–              تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

–              تعیین پاداش هیئت مدیره

–              سایر موارد

♦️ امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق پیوندهای ذیل نیز فراهم خواهد شد:

                            https://live.numanet.ir/hegmatan/

        https://www.aparat.com/hegmatancement/live

        https://www.instagram.com/hegmatancement

 ♦️نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : 

سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد حضور در جلسه را دارند از یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه اصل کارت ملی ، اصل وکالت نامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت ، برگ حضور در جلسه دریافت می نمایند.

 

                                                                                                                                                                                                                           روابط عمومی سیمان هگمتان