ارائه جديترين تکنولوژي هاي نوين صنعت سيمان و توليد بتن با کاهش آلايندگي هوا

ارائه راهکارهاي کاهش آلايندگي هوا در کارخانه هاي توليد سيمان، حفظ محيط زيست، اشتغالزايي، افزايش صادرات، افزايش راندمان توليد داخلي، آشنايي شرکت هاي ايراني با آخرين تکنولوژي هاي روز دنيا در صنعت سيمان و بتن و ايجاد زمينه تبادل اطلاعات و تجربيات بين متخصصان و توليدکنندگان سيمان و بتن، مهمترين اهداف برگزاري چهارمين نمايشگاه بين¬المللي […]
بیشتر