این سامانه به منظور نمایش میزان گرد و غبار تولید شده در اثر فعالیت های کارخانه طراحی شده است . شرکت سیمان هگمتان به عنوان برگزیده صنعت سبز همواره از ...


جهت ورود به سامانه از لینک زیر استفاده نمایید.