اطلاعیه سهامداران

 پس از دریافت فرم سهام و تکمیل آن خواهشمند است فرم را به شماره 66734515 فکس نمایید. 

برای دریافت اطلاعات در زمینه سهام می توانید به قسمت وضعیت سهام مراجعه کرده و با وارد کردن شماره عدد کد بورس خود اطلاعات در رابطه با سهامتان را دریافت نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه سهام می توانید با شماره تماس66707338 نیز تماس حاصل فرمایید.

  فرم مشخصات سهام

اطلاعیه دعوت به مجمع

آگهی مجمع سال 1395

 

دانلود آگهی مجمع